รัตตินันท์ พิชัยบวรภัสร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตัวแทน CSR SPIRIT จิตอาสา กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร


คุณรัตตินันท์ พิชัยบวรภัสร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตัวแทน CSR SPIRIT จิตอาสา กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) ส่งมอบคุณช้างจับมือให้กับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานุกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยที่ มือเกร็งและกล้ามเนื้ออ่อนแรง ลดโอกาสที่เกิดอาการทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นหดสั้น ภาวะข้อติดหรือแบมือไม่ได้ จำนวน 100 ตัว

Similar Posts