Breaking
 • วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม
 • วันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4
 • วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน
 • วันสงกรานต์ 13 – 15 เมษายน (3 วัน)
 • วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม
 • วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (รอหมายกำหนดการ)
 •  วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน
 • วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8
 •  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ * 12 สิงหาคม
 • วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม
 • วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
 • วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม
 •  วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม
 •         วันสิ้นปี 31 ธันวาคม