รัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมสายงานวาณิชธนกิจ – ด้านตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้น บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CAZ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการอนุญาตและมีผลบังคับใช้ไฟลิ่ง (Filing) การขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยได้มีการกำหนดราคาเบื้องต้น เป็นช่วงราคา 3.60 – 4.10 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในภายหลังจะมีการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) เพื่อให้นักลงทุนจองซื้อในลำดับต่อไป

.
“ทั้งนี้ การกำหนดช่วงราคาดังกล่าวเป็นการกำหนดราคาเบื้องต้น ไม่ใช่การทำสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) ส่วนราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) คาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นของ TAKUNI ที่ได้รับสิทธิ์การจอง (Pre – emptive right) ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562” นายรัฐชัยกล่าว


Similar Posts