มนตรี บุญจรัส ประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ กูรูด้านเกษตรปลอดสารพิษ


ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทย ร่วมกับอาจารย์นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย ผู้เชี่ยวชาญการศึกษาธุรกิจต้นแบบ และวางแผนพัฒนาธุรกิจ ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนา “การทำสวนเกษตรอินทรีย์ในเมือง รุ่น 1” โดย นายมนตรี บุญจรัส ประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษ กูรูด้านเกษตรปลอดสารพิษ พบกับการบรรยายให้ความรู้เรื่องการทำสวนเกษตรอินทรีย์พร้อมแนะนำเทคนิคพิเศษต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยไม่ใช้สารเคมี เช่น การปลูกผักสวนครัวในกระถาง สาธิตการเพาะเห็ดในเมืองแบบปลอดสารพิษ เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้รับก้อนเห็ดเพื่อนำไปทดลองปลูก พร้อมรับหนังสือเปิดฟ้าภาษาโลกคนละ 5 เล่ม ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา เรือนไทยรามคำแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ มีค่าใช้จ่ายรวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง 1,750 บาท / ท่าน รับจำนวนจำกัด!! ผู้สนใจสามารถสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทร. 08-1926-4419


Similar Posts