ภาวะไหล่ติด เกิดจากอะไร วิธีแก้ การรักษา


ภาวะไหล่ติด เกิดจากเส้นเอ็นหุ้มข้อไหล่อักเสบ บวมและหนาตัวขึ้น เมื่อยกแขนหรือไขว้มือด้านหลังจะทำให้เส้นเอ็นถูกยืดและกระตุ้นให้เกิดความเจ็บปวด จนบางคนไม่กล้ายกแขนขึ้นเหนือศีรษะหรือเคลื่อนไหวหัวไหล่ ซึ่งจะยิ่งทำให้เอ็นรอบข้อไหล่หนาตัวมากขึ้น การเคลื่อนไหวจะน้อยลงและหากไม่ใช้แขนข้างที่ไหล่ติดเป็นเวลานาน กล้ามเนื้อแขนข้างนั้นจะฝ่อลีบลง
.
ภาวะไหล่ติดสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เจ็บหรือปวดขณะเคลื่อนไหวหัวไหล่และปวดมากขึ้นเมื่อพยายามยกแขนขึ้นเหนือศีรษะ แต่ยังไม่รู้สึกถึงภาวะข้อไหล่ติด เป็นมากในเวลากลางคืนและเวลาล้มตัวนอน
ระยะที่ 2 อาการปวดจะค่อยๆ ลดลง ข้อไหล่ติดแข็ง เคลื่อนไหวหัวไหล่ลำบาก รู้สึกตึงรั้งกล้ามเนื้อรอบๆ หัวไหล่จนถึงต้นคอ
ระยะที่ 3 ความสามารถในการเคลื่อนไหวข้อไหล่ลดลง จนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน
การรักษาภาวะไหล่ติดจะใช้วิธีรักษาตามอาการ โดยระยะที่ 1 จะให้ทานยาหรือฉีดยา ระยะที่ 2, 3 ใช้วิธีกายภาพบำบัดภายใต้คำแนะนำของนักกายภาพบำบัด ทั้งนี้หากอาการรุนแรงและรักษาด้วยวิธีทานยา ฉีดยา กายภาพบำบัด หากไม่ได้ผลนานกว่า 6 เดือน แพทย์อาจจะรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด “เทคโนโลยีการผ่าตัดข้อไหล่แบบส่องกล้อง แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว” https://bit.ly/2BHJ8HT
.
การรักษาภาวะไหล่ติดนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ข้อไหล่ขยับได้มากขึ้น ลดอาการเจ็บปวด ลดการยึดของข้อไหล่ และผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

Similar Posts