ภาวะไขมันช่องท้อง สาเหตุและอันตราย วิธีรักษาอ้วนลงพุง


การรับประทานอาหารของคนไทยในปัจจุบันแตกต่างจากอดีตค่อนข้างมาก ในอดีตการรับประทานอาหารคนไทยมีความคิดในการทำอาหารอย่างสร้างสรรค์ มีการนำพืชผักสมุนไพรที่หาได้ง่าย มาปรุงแต่งเมนูอาหาร คนไทยในสมัยก่อนจึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุยืน ไม่เจ็บป่วยง่าย ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป การรับประทานอาหารก็เปลี่ยนไปเช่นกัน นิยมพึ่งอาหารสำเร็จรูป เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งการบริโภคอาหารเหล่านี้เป็นประจำ ถ้าหากรับประทานประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไปผลที่ตามมาแน่นอน คือ ภาวะไขมันในช่องท้อง หรือ โรคอ้วนลงพุง

.
ภาวะไขมันช่องท้อง คือ การสะสมตัวของสารอาหารประเภทไขมันที่ร่างกายเผาผลาญไม่หมดในแต่ละวัน ส่งผลให้ไขมันไปเกาะตามบริเวณระหว่างกล้ามเนื้อท้องกับอวัยวะภายในช่องท้อง ไขมันชนิดนี้จะมีความอันตรายมากยิ่งกว่าไขมันในบริเวณอื่น เนื่องจากไขมันในช่องท้องจะไปขัดขวางทางเดินของเลือดไม่ให้ไปหล่อเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกายของเรา รวมถึงอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพตามมา

นพ.ณพล ขำสุข อายุรแพทย์ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า ภาวะไขมันที่สะสมบริเวณช่องท้องหรือภาวะอ้วนลงพุงเป็นสิ่งที่หลายๆ คนมักมองข้าม ไม่เพียงแต่ทำให้สูญเสียความมั่นใจในรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น แต่ภาวะอ้วนลงพุง ยังนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะไขมันสะสมอวัยวะภายใน ได้แก่ ตับ ตับอ่อน หัวใจ สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้เกิดอ้วนลงพุง ได้แก่ การรับประทานอาหารไม่คำนึงถึงแคลอรี่ ไม่ออกกำลังกาย การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และมีกิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่นั่งๆ นอนๆ
.

วิธีรักษาอ้วนลงพุง สามารถทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการออกกำลังกาย เพราะการเกิดไขมันในช่องท้องเกิดจากการที่กินอาหารที่มีไขมันสูงแล้วไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อนำไปใช้ นอกจากนี้ยังต้องควบคุมอาหารด้วยการเลือกรับประทานที่มีประโยชน์ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มน้ำให้เพียงพออีกด้วย


Similar Posts