ภาพข่าว: ซีอีเอ จับมือ อินโดนีเซีย ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อาเซียน


ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (คนที่ 3 จากซ้าย) และ นายเตรียวัน มูนาฟ ประธานสำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (คนที่ 2 จากซ้าย) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์” การผลักดัน ยกระดับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย-อินโดนีเซีย ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ และถอดโมเดลความสำเร็จของธุรกิจสตาร์ทอัพยูนิคอร์นระดับโลกสัญชาติอินโดนีเซีย สู่เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอาเซียน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง


Similar Posts