ฟันโยก ฟันบิ่น ฟันหัก ฟันยุบ ฟันหลุด


ปัญหาฟันโยก ฟันหัก ฟันบิ่น ฟันยุบ และฟันหลุด มักเป็นปัญหาที่เกิดจากการประสบอุบัติเหตุของฟัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กที่ชอบเล่นซุกซน หกล้มหรือวิ่งชนกันบ้าง ทำให้เกิดการกระทบกระแทกบริเวณฟัน เหงือกจนเป็นอันตรายต่อตัวฟัน รากฟัน และเหงือก ปัญหาที่ตามคือ อาการฟันโยก ฟันหัก ฟันบิ่น ฟันยุบ และฟันหลุด

ฟันโยก
อาการฟันโยกเป็นลักษณะของฟันที่ได้รับการกระทบกระแทกเพียงเล็กน้อย แต่แรงที่ทำต่อฟันสามารถทำให้รากฟันเคลื่อนที่ส่งผลให้ฟันมีอาการโยกหรือเอน ได้ และมักมีอาการเลือดออกตามไรฟันด้วยทั้งนี้ อาจใช้สำลีชุบน้ำประคบเบาๆ พร้อมกดฟันให้อยู่ในตำแน่งเดิม เลือดก็จะหยุดไหลได้เอง หลังจากนั้น ให้งดใช้ฟันซี่นั้นในการกัดหรือเคี้ยวอาหารชั่วคราว เมื่อผ่านไปได้สักระยะ รากฟันก็จะหายเป็นปกติ และฟันกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม แต่หากอาการฟันโยกมีการเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิมมากหรือทำการกดฟันแล้ว ฟันไม่กลับเข้าที่ตำแหน่งเดิมนั้น ในกรณีนี้ให้ไปพบแพทย์ ซึ่งแพทย์จะทำการดันฟันให้เข้าตำแหน่งเดิมพร้อมใช้อุปกรณ์ยึดฟันกับฟันซี่ ด้านข้าง ทิ้งไว้ประมาณ 2 ถึง 4 สัปดาห์ ฟันก็จะกลับเป็นปกติ

ฟันบิ่น
ฟันบิ่นมักเป็นปัญหาที่เกิดจากการกระทบกระแทกด้วยแรงในบริเวณส่วนปลายฟันทำให้ปลายฟันแตกบิ่นออก แต่ไม่มีอาการเสียวฟันหรือปวดฟันตามมา ลักษณะของปัญหาฟันประเภทนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อการรับประทานอาหารหรือการใช้กิจกรรมของฟันแต่อย่างใด แต่หากบริเวณที่มีการบิ่นมีลักษณะเป็นลิ่ม แหลมคม ซึ่งอาจมีการเสียดสีกับผนังช่องปาก ริมฝีปากหรือส่วนเนื้อเยื่ออื่นๆ ในกรณีนี้ควรไปพบแพทย์เพื่อปรับให้ผิวฟันมีความสม่ำเสมอ

ฟันบิ่น

ฟันหัก
ฟัน หักมีลักษณะคล้ายกับฟันบิ่น แต่แตกต่างกันที่ฟันหักจะมีลักษณะของเนื้อฟันที่หักหรือแตกออกจนถึงเนื้อฟัน หรือเซลล์ประสาทฟันด้านใน สามารถสังเกตเห็นสีเนื้อชมพูหรือมีเลือดออกตรงรอยหัก ทำให้รู้สึกเสียว และปวดเมื่อเคี้ยวอาหารหรือดื่มน้ำเย็น ในกรณีนี้ทันตแพทย์จะสามารถแต่งรอยที่หักให้เหมือนเดิมได้ถ้าส่วนที่หักหรือ แตกออกตั้งแต่ 1ใน3 ของตัวฟัน การรักษาของทันตแพทย์จะทำการดึงเซลล์ประสาทบริเวณนี้ออก และทำความสะอาดพร้อมกับใช้วัสดุอุดให้แน่น แล้วทำการเติมแต่งวันที่หักให้มีรูปร่างเหมือนเดิม

ฟันยุบ
เป็นปัญหาของฟันที่ถูกกระแทกอย่างแรง ทำให้รากฟันเกิดความเสียหาย โดยตัวฟันมีลักษณะยื่นหรือยุบตัวออกจากเบ้าฟัน ในกรณีนี้ต้องมาพบแพทย์เพื่อเข้าเผือกฟันโดยการยึดด้วยอุปกรณ์ยึดฟันกับฟันซี่ด้านข้าง

ฟันหลุด
ฟันหลุดเป็นปัญหาของฟันที่ถูกกระทบกระแทกด้วยความแรงมากส่งผลต่อรากฟันได้รับความเสียหายจนหักทำให้ฟันหลุดออกมา เมื่อเกิดเหตุให้รีบมาพบแพทย์พร้อมนำฟันที่หักติดตัวมาด้วย ด้วยการอมไว้ในปาก ในกรณีนี้ สามารถรักษาได้โดยการใส่ฟันเดิมพร้อมยึดด้วยอุปกรณ์ยึดฟันเข้ากับฟันซี่อื่นๆ ซึ่งจะใช้เวลาในการรักษาประมาณ 1 ถึง 2 เดือน แต่หากเกิดความเสียหายมากกับตัวฟันจนไม่สามารถใส่เข้าใหม่ได้ ก็สามรถแก้ไขด้วยการใส่ฟันปลอมแทน

ฟันโยก ฟันบิ่น ฟันหัก ฟันยุบ ฟันหลุด


Similar Posts