พิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)


ทีโอที เพิ่มช่องทางการชำระค่าอินเทอร์เน็ต-ค่ามือถือTOT mobile ผ่านทางโมบายแบงค์กิ้ง บริการ Krungthai NEXT เริ่มวันนี้เป็นต้นไป
นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เผยว่า ทีโอที ร่วมกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตอบโจทย์ลูกค้าดิจิทัล เพิ่มช่องทางชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต และค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ TOTmobile ผ่านช่องทางโมบายแอปพลิเคชั่น บริการ Krungthai NEXT ทั้งนี้ ทีโอที นำร่องให้บริการลูกค้าทั่วไป โดยรับชำระค่าบริการผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารรับชำระด้วยการสแกนบาร์โค้ด และ/หรือคิวอาร์โค้ด ทั้งนี้ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการโมบาย
แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT ได้ที่ธนาคาร หรือ/ผ่าน ATM ของ ธนาคารกรุงไทย โดยดาวน์โหลด Krungthai NEXT ใช้งานได้ทั้งระบบ IOS และ Android
นอกจากนี้ลูกค้า ทีโอที ยังสามารถชำระค่าบริการสินค้าและบริการอื่นๆ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ต โมบายแอปพลิเคชั่น
สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ TOT mobile call 1777 หรือ www.tot3g.net


Similar Posts