พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และ พันเอกหญิงท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์


พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และ พันเอกหญิงท่านผู้หญิง จิตรวดี จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีแก่ ผู้ชนะการประกวดผลงานจิตรกรรม “นานมี ไฟน์ อาร์ต อะวอร์ด”

.
และภาพวาดเยาวชน “ฮอร์ส อะวอร์ด” ในหัวข้อ “ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี” ซึ่งนายกรวิทย์ สุพุทธิพงศ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทนานมี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาฝีมือด้านศิลปะแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมี อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ และ นางอัมพรศรี สุพุทธิพงศ์ ร่วมแสดงความยินดี ณ นานมีอาร์ต แกลลอรี่ ถนนสาทร


Similar Posts