ผู้หญิงกับการมีประจำเดือนในช่วงวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย สรีระร่างกายและฮอร์โมน


การที่ร่างกายเตรียมพร้อมสู่การมีบุตรแล้ว หากไม่ได้รับความรู้เรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสม รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบในการมีเพศสัมพันธ์ การป้องกันตัวเอง และการคุมกำเนิด ก็จะนำไปสู่ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพหลักของผู้หญิงในประเทศไทย โดยจากรายงานของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ในปี 2563 ระบุว่า โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละวันมีเด็กจำนวน 169 คนที่เกิดจากแม่วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี ในขณะที่มีเด็กเกิดจากแม่ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เฉลี่ยวันละ 6 คน  

เมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หรือวัยทำงาน ปัญหาสุขภาพของผู้หญิงเริ่มหลากหลายขึ้น เพราะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เพิ่มเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสภาวะร่างกายที่เปลี่ยนไป หรือปัจจัยภายนอก ทั้งความเครียดจากการทำงาน หรือความเสี่ยงจากการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆ นำมาสู่โรคภัยต่างๆ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ รวมถึงเนื้องอกในมดลูก ซึ่งพบมากในผู้หญิงไทย ช่วงอายุ 30-40 ปี โดยเกิดจากเซลล์กล้ามเนื้อมดลูกโตผิดปกติ และยังสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนเพศหญิงและพันธุกรรม ไม่เพียงเท่านี้ ผู้หญิงยังต้องแบกรับความรับผิดชอบและความเสี่ยงทางสุขภาพจากการมีบุตร ไม่ว่าจะโรคแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ หรือความเสี่ยงจากการคลอดบุตร จึงจำเป็นต้องได้รับการปกป้องดูแลอย่างเหมาะสมด้วย

ต่อมาผู้หญิงยังต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อเข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดประจำเดือน การลดลงของฮอร์โมนเพศจากรังไข่ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ผิวพรรณ ระบบทางเดินปัสสาวะและช่องคลอด ระบบทางเดินอาหารและการขับถ่าย โรคหัวใจ และโรคกระดูกพรุน ซึ่งปัจจุบันมีผู้หญิงไทยอายุระหว่าง 40-80 ปี จำนวนถึง 1 ใน 5 ป่วยด้วยโรคนี้

จากปัญหาสุขภาพที่ผู้หญิงต้องเจอในทุกๆ ย่างก้าวของชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กไปสู่วัยชรา กลับมีน้อยบริษัทนักที่ทุ่มเทให้กับสุขภาพของผู้หญิงโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ บริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย บริษัทด้านยาและเภสัชภัณฑ์ระดับโลก จึงก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะรับฟังและทำความเข้าใจทุกความต้องการด้านสุขภาพของผู้หญิง และใช้ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพมาช่วยหาทางออกที่ดีที่สุดให้ เพื่อให้พวกเธอได้มีรอยยิ้มที่สดใส สุขภาพดี และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นในทุกๆ วัน

ผู้หญิงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่ต้องการคนรับฟัง ทำความเข้าใจ และช่วยให้พวกเธอสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ดีขึ้น เพื่อที่พวกเธอจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น ไร้ความกังวล สามารถมีร่างกายที่แข็งแรงและมีพลังไปสร้างสรรค์เรื่องดีๆ ให้กับตัวเอง คนรอบข้าง และสังคมได้มากขึ้น ออร์กานอนจึงตั้งใจที่จะรับฟังทุกๆ เสียงของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ จะมาจากเด็กหรือผู้ใหญ่ และเราพร้อมใช้ความเชี่ยวชาญของเรามาพัฒนายาและนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อแก้ปัญหาให้พวกเธอ เพราะเราเชื่อว่าผู้หญิงคือรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้คนอื่นๆ รอบตัวเธอมีสุขภาพดีขึ้น เราจึงอยากให้ผู้หญิงทุกคนได้มีสุขภาพ

หากมีส่วนร่วมผลักดันให้ผู้หญิงมีสุขภาพดีขึ้นส่งความเห็นสะท้อนมุมมองด้านปัญหาสุขภาพผู้หญิงได้ที่ HereForHerHealth.com

 


Similar Posts