ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี


 ทีเอ็มบี สานต่อโครงการไฟ-ฟ้า (FAI-FAH) ซึ่งเป็นโครงการ “ให้คืน” สังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น ภายใต้แนวคิด Make THE Difference เปิดตัวแคมเปญ “เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม” พร้อมปล่อย Thematic VDO เรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจที่ได้รับการจุดประกายจากศูนย์ไฟ-ฟ้าเพื่อต้อนรับเทศกาลวันเด็ก อีกทั้งกระตุ้นสังคมไทยเปิดโอกาสสร้างพื้นที่ให้เด็กธรรมดา จุดประกายให้มีพลังในการค้นหาตัวเอง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันชุมชนและสังคม ณ ศูนย์ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จิตแพทย์และนักเขียนคอลัมนิสต์ชื่อดัง พร้อมด้วยคุณแม่คนเก่ง โบว์-แวนด้า สหวงษ์ มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเกี่ยวกับการดูแลเด็กด้วยความเข้าใจและค้นหาศักยภาพเด็กจากสิ่งธรรมดารอบตัว
          นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า โครงการ ไฟ-ฟ้า (FAI-FAH) เกิดจากมุมมองที่ทีเอ็มบีต้องการคืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคม เพื่อเปลี่ยนให้ชีวิตของคนในสังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเล็งเห็นว่าเด็กทุกคนมีพลังและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันชุมชนไปในทิศทางที่ดีได้ จึงก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ของเยาวชนในชุมชนแห่งแรกบนถนนประดิพัทธ์ เมื่อปี 2553 ให้เด็กๆ ใช้สถานที่ในเวลาว่าง เช่น ทำการบ้าน อ่านหนังสือ พบปะเพื่อนๆ ทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับศิลปะและทักษะชีวิต ซึ่งปัจจุบันมี 4 ศูนย์ ไฟ-ฟ้า ได้แก่ ไฟ-ฟ้า ประดิพัทธ์, ไฟ-ฟ้า ประชาอุทิศ, ไฟ-ฟ้า จันทน์ และไฟ-ฟ้า บางกอกน้อย “โครงการ ไฟ-ฟ้า โดยทีเอ็มบี ก่อตั้งมาเป็นเวลา 9 ปี และย่างเข้าปีที่ 10 ในปีนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเปลี่ยนเด็กในชุมชนที่ขาดโอกาส มีต้นทุนติดลบค้นพบศักยภาพของตัวเองแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพให้มีชีวิตที่ดีขึ้น นอกเหนือไปจากนั้นปลายทางที่ทีเอ็มบีคาดหวังคือ เมื่อเด็กได้รับโอกาสจากศูนย์แล้ว จะเปลี่ยนเป็นผู้ให้คืนกลับสู่สังคมด้วย” นายปิติกล่าว
ด้านคุณกาญจนา โรจวทัญญู หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทีเอ็มบี กล่าวเสริมว่า ที่มาของแคมเปญ “เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม” เกิดจากการมุมมองของทีเอ็มบีที่เชื่อว่า ในความธรรมดานั้นมีสิ่งสวยงามซ่อนอยู่ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็กธรรมดาได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถของตนเอง พร้อมทั้งนำเสนอให้สังคมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ ที่ได้รับการจุดประกายจากศูนย์ไฟ-ฟ้า และยังสร้างโอกาสให้เด็กธรรมดาได้มีพื้นที่ยืนในสังคมได้อย่างสวยงาม เท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ นอกจากนั้นยังเป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพในตัวเอง เกิดแรงบันดาลใจ มีความสุขกับชีวิต ได้รับการยอมรับและสามารถดูแลตัวเองได้ในอนาคต อีกทั้งสร้างสิ่งดีๆ ต่อยอดสู่การเปลี่ยนแปลงผ่านการ “ให้คืน” สู่สังคมอย่างยั่งยืน ตามปรัชญา Make THE Difference และในขณะเดียวกัน “เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม” จะเป็นการตั้งคำถามให้กับสังคมและพ่อแม่ทั่วไปว่า ท่ามกลางสังคมแห่งการแข่งขัน การเปรียบเทียบ เรากำลังลืมไปหรือเปล่าว่า เด็กต้องการสิ่งใด บางครั้งการมองให้เห็นถึงความธรรมชาติ ความธรรมดาในเด็กคนหนึ่ง และพัฒนาเขาจากจุดนั้น นี่คือสิ่งที่สวยงาม และอาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคต
“ทีเอ็มบี ทำงานกับเด็กในชุมชนที่มีต้นทุนติดลบ ขาดโอกาส จึงอยากเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านี้ได้เรียนรู้ปรับตัวเองจากต้นทุนติดลบมาเป็นเด็กธรรมดา มีพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีดึงเด็กเข้ามาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยห่างจากยาเสพติด ทำให้รู้ถึงศักยภาพและความต้องการของตัวเอง นั่นก็คือ ความธรรมดาที่เด็กควรจะได้รับ ซึ่งเชื่อว่าเด็กทุกคนน่าจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน เป็นการสร้างความพร้อมด้านจิตใจและความรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เด็กมีโอกาสเป็นที่ยอมรับในสังคมภายนอก”
ศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า (FAI-FAH) โดย ทีเอ็มบี เปิดโอกาสให้เด็กจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยในชุมชนเข้ามาเรียนรู้เรื่องศิลปะและทักษะชีวิต มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี เพราะเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง ค้นหาในสิ่งที่ใช่ กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งกิจกรรมที่เรียนรู้จะใช้บริบทและความต้องการของชุมชนมาเป็นโจทย์หลัก เพื่อให้นำไปต่อยอดสร้างอาชีพและมีรายได้มาสู่ชุมชนด้วย เช่น ศูนย์ประดิพัทธ์ก่อนก่อตั้งได้ทำวิจัย พบว่า มีประชากรหนาแน่น คนว่างงานเยอะ มีอาชีพค้าขาย โดยเฉพาะร้านอาหาร จึงเปิดหลักสูตรสอนทำอาหารขึ้นมารองรับ
หลักสูตรที่เปิดให้เด็กเข้ามาเรียนรู้ใช้เวลาต่อเนื่อง 3 ปี เพื่อให้เด็กได้ค้นพบและมีความเชี่ยวชาญสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้จริง เกณฑ์การวัดผลเน้นจากการทำโปรเจกต์ ด้วยการเรียนการสอนของศูนย์เน้นเรื่องการปฏิบัติ การทำกิจกรรมจากโจทย์ของครูผู้สอน เพื่อให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ โชว์ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่ ทำให้ครูได้เห็นว่าเด็กแต่ละคนมีศักยภาพด้านใด โดยทุกปีจะจัดนิทรรศการโชว์ผลงานของเด็กๆ ให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกเห็นศักยภาพของเด็ก รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครอง
และเพื่อเป็นการตอกย้ำ ความมุ่งมั่นให้สังคมรู้ว่า เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม โดย ทีเอ็มบี ได้มีการจัดทำ Thematic VDO เพื่อสื่อสารเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจที่ได้รับการจุดประกายจากศูนย์ไฟ-ฟ้าเพื่อต้อนรับเทศกาลวันเด็ก และยังมีกิจกรรมภายใต้แคมเปญดังกล่าวด้วยการเชิญชวนทุก ๆ คน ร่วมแบ่งปันและชื่นชมความธรรมดาหรือผลงานธรรมดาที่สุดยอดของเด็กใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ ในบ้าน ลูกหลาน เพื่อนฝูงผ่านการเปิดไมโครไซด์เฉพาะกิจ www.myordinarychampion.org ซึ่งเราสามารถเลือกมอบถ้วยรางวัลและสร้างสรรค์ชื่อรางวัลแห่งความสุดยอดให้กับเด็กๆ ได้ รวมทั้งงานศิลปะของเด็กๆ จะถูกคัดเลือกมาสร้างสรรค์โดยผ่านศิลปินชื่อดังอีกด้วย
“สิ่งที่ทีเอ็มบีคาดหวัง คือ ไม่ได้ต้องการให้เด็กต้องเป็นที่หนึ่ง หรือต้องได้เหรียญทอง ไม่ต้องเป็นฮีโร่ แค่ให้เด็กได้รู้จักตัวเองนั่นคือ ความธรรมดาที่สวยงามอยู่แล้ว เพียงสังคมต้องซัพพอร์ต เป็นไกด์ให้เด็กได้ทำในสิ่งที่เป็นความสุขและภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำ ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร รู้จักแบ่งปัน จึงเป็นที่มาของแคมเปญ เด็กธรรมดา…คือ สิ่งสวยงาม ซึ่งอยากให้สังคมไทยได้เห็นในจุดนี้และร่วมกันชื่นชมเด็กธรรมดา แทนที่จะชื่นชมเฉพาะเด็กเก่ง” คุณกาญจนากล่าวทิ้งท้าย

รับชม Thematic VDO เด็กธรรมดา…คือ สิ่งที่สวยงาม: https://youtu.be/o2-CxP5I_tE


Similar Posts