ประเพณีของไทย (Festival in Thailand)


คนไทยประกอบไปด้วยประชากรหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา จึงมีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ มากมายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษสู่ปัจจุบัน และมีการสืบสานส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคต  วัฒนธรรมประเพณีต่างๆ นั้นบ้างก็คล้ายๆ กันทั่วทุกภาคของประเทศไทย บ้างก็มีเฉพาะภาค เฉพาะจังหวัด หรือเฉพาะกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ที่รู้จักกันทั่วโลกก็ได้แก่ประเพณีลอยกระทง และประเพณีเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นตรงกับวันปีใหม่ไทยด้วย จึงมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่ และเป็นวันหยุดยาวที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมฉลองเทศกาลนี้กับคนไทยด้วยอย่างคึกคักและครึกครื้น

ประเพณีของไทย (Festival in Thailand) มักเกี่ยวข้องกับศาสนา อย่างช่วงเข้าพรรษาก็จะมีงานแห่เทียนพรรษา ออกพรรษามีงานตักบาตรเทโว หรืออย่างประเพณีตักบาตรดอกไม้ สารทเดือนสิบ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า

บางประเพณีก็เกี่ยวกับความเชื่อ หรือมีที่มาจากตำนานซึ่งเล่าต่อกันมา เช่น งานบุญบั้งไฟเพื่อขอฝน  ลอยกระทงเพื่อขออภัยแม่คงคา แห่ผีตาโขนที่ได้รับอิทธิพลจากมหาเวสสันดรชาดก ลอยโคมเพื่อปล่อยความทุกข์ความโศกให้ลอยไปกับโคม

นอกจากนี้ยังมีประเพณีไทยที่มาจากวิถีชีวิตชาวบ้านในถิ่นนั้นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ประเพณีทำขวัญข้าว ประเพณีวิ่งควาย งานแข่งเรือ

กิจกรรมและงานประเพณีของไทย เป็นสิ่งที่สื่อถึงตัวตนของคนไทยได้เป็นอย่างดี จะพบเห็นความสนุกสนานร่าเริง ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ความนอบน้อมถ่อมตน เคารพนับถือผู้สูงวัยกว่า ความกตัญญู เรื่องต่างๆ เหล่านี้แทรกซึมอยู่ในงานเทศกาลและประเพณีไทยเสมอ ซึ่งเป็นเสน่ห์สำคัญอย่างหนึ่งของคนไทยที่ทำให้เมืองไทยเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดมา

Cr. ททท 

 


Similar Posts