บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


ได้รับการคัดเลือกให้รับ รางวัล “Life Insurance Company of the Year” โดยนับเป็นครั้งที่ 3 แห่งภูมิภาคเอเชียของการได้รับรางวัลดังกล่าวจากการประกวด Asia Insurance Industry Awards 2018 ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ นับเป็นบริษัทประกันชีวิตจากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรางวัลรอบสุดท้าย (Finalist) และได้รับรางวัลในสาขาดังกล่าว
ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 22 โดยหลักเกณฑ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลมาจากการคัดเลือกผู้ประกอบการชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริหารในระดับแนวหน้าของเอเชีย รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
โดย รางวัล “Life Insurance Company of the Year” ที่บริษัทฯ ได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชีย ที่มีพัฒนาการทางธุรกิจอย่างยอดเยี่ยม และถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลการันตีความสำเร็จในด้านการบริหารงานและความก้าวหน้าทางธุรกิจ โดยเฉพาะระบบการจัดการทางการเงินที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงของการประกันชีวิตได้ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงความโดดเด่นในด้านองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการแก่ลูกค้า และด้านหลักธรรมาภิบาล ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวในปี 2014 และในปี 2017
ในปัจจุบัน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้ดำเนินธุรกิจในการบริการด้านประกันชีวิตมากว่า 67 ปี ได้ดำเนินธุรกิจโดยใช้นโยบาย “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” พร้อมมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างเข้าใจและเข้าถึง (Customer @ the Heart) ที่ยึดถือและได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการปรับตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างประสบการณ์การบริการที่ดีกับลูกค้า และการมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายและมีความทันสมัยมากขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีและแนวคิดเชิงนวัตกรรมสนับสนุนการดำเนินงานให้รองรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายสาขา เพื่อสร้างความแตกต่างในด้านสินค้าและบริการ เสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มศักยภาพของตัวแทนให้เป็นที่ปรึกษาหรือนักวางแผนทางการเงิน ที่สำคัญบริษัทฯ ยังมุ่งทำคุณประโยชน์และตอบแทนสังคมมาโดยตลอด
การได้รับรางวัลใหญ่ระดับภูมิภาคเอเชียในครั้งนี้ จึงเป็นเครื่องสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง และตอกย้ำในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันชีวิตที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินธุรกิจ ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (Fitch Rating) ได้ประกาศคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล (Insured Financial Strength: IFS) ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ ‘BBB+’ (หรืออยู่ในระดับ “ดี”) และอันดับความแข็งแกร่งการเงินภายในประเทศ (National IFS) ที่ ‘AAA(tha)’ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และจากช่วงสิ้นไตรมาสที่สองของปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) อยู่ที่ 385% สูงกว่าเกณฑ์ที่คปภ. กำหนดไว้ที่ 140% และมีฐานะทางการเงินอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์อยู่ที่ 455,411 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 5,403 ล้านบาท


Similar Posts