บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับบริษัท ปิโตรนาส (อีแอนด์พี) โอเวอร์ซีส์ เวนเจอร์ส หรือ พีอีพีโอวี


บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ลงนามความร่วมมือ (MoU) กับบริษัท ปิโตรนาส (อีแอนด์พี) โอเวอร์ซีส์ เวนเจอร์ส หรือ พีอีพีโอวี เพื่อร่วมมือกันศึกษาด้านเทคนิคการสำรวจปิโตรเลียม การลงนามดังกล่าวมีนายพงศธร ทวีสิน (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ นายกนก อินทรวิจิตร (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำรวจ ปตท.สผ. ดาโต๊ะ โมห์ อานัวร์ ทาอิบ (ที่ 3จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจต้นน้ำ บริษัท ปิโตรเลียม เนชั่นแนล เบอร์ฮาด (ปิโตรนาส) นางเอ็มมีเลียน่า ไรซ์ ออกซ์เลย์ (ที่ 2 จากขวา) Vice President, Exploration ปิโตรนาส และนายอาบัง อะราบิ อาบัง นารุดิน (ขวา) Head of Business Development, Upstream ปิโตรนาส เข้าร่วมในพิธี ซึ่งจัดขึ้นที่ปิโตรนาส ทวิน ทาวเวอร์ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

Similar Posts