นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร บมจ. เอกชัยการแพทย์


นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร บมจ. เอกชัยการแพทย์ หรือ EKH ฟันธง! กรณี กกร.ขึ้นบัญชีควบคุมยาและเวชภัณฑ์-บริการทางการแพทย์ เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลของ EKH เพราะเราไม่ได้มีการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลในระดับที่สูง และเชื่อว่าจะต่ำกว่าเกณฑ์การควบคุมแน่นอน


Similar Posts