นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH)


บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) กางแผนธุรกิจปี 62 อัดงบลงทุน 70 ล้านบาท สำหรับปรับปรุงศูนย์ต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ไตเทียม, ศูนย์ ตา หู คอ จมูก ศูนย์ความงาม และศูนย์ทันตกรรม รวมทั้งปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านบริการให้เพิ่มขึ้น หนุนผลการดำเนินงานในอนาคตเติบโตอย่างมีศักยภาพ “นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร” วางเป้ารายได้ปี 62 โตไม่ต่ำกว่า 8-10% อัตรากำไรขั้นต้น 35-40% ได้รับแรงหนุนจากศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) สาขาพระราม 9 เปิดให้บริการเต็มปี และจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
.

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยถึง แผนการดำเนินธุรกิจปี 2562 ของบริษัทฯ ว่า ได้เตรียมงบลงทุน 70 ล้านบาท ไว้สำหรับปรับปรุงศูนย์ต่าง ๆ อาทิ ศูนย์ไตเทียม 24 เตียง, ศูนย์ ตา หู คอ จมูก, ศูนย์ความงาม ศูนย์ทันตกรรม รวมทั้งปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน อีกทั้งมีการเปิดอาคารศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ โดยจะทำให้มีจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นอีก 60 เตียงจากเดิม 86 เตียง สำหรับผลการดำเนินปี 2562 ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่า 8-10% จากปี 2561 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 35-40% โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดให้บริการศูนย์ผู้มีบุตรยาก (IVF) สาขาพระราม 9 ที่เปิดให้บริการได้เต็มปี ทำให้สามารถรองรับคนไข้ที่มาใช้บริการได้เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับเป้าหมายจำนวนคนไข้ที่จะมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 300 ราย/ปี จากเดิมที่ 200 ราย/ปี สูงขึ้นจากปี 2561 ที่ 120 ราย/ปี อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
.

“ปี 2562 เป็นปีที่บริษัทฯ รุกขยายศูนย์ให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะศูนย์กุมารเวช, ศูนย์ไตเทียม รวมถึงการปรับปรุงห้องพักต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการแก่คนไข้ได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ และหนุนต่อผลการดำเนินงานในอนาคตให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น”นายแพทย์อำนาจ


Similar Posts