นายวรพจน์ เอี่ยมสุวรรณ กรรมการบริหารสายงานการตลาด กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์


เผยว่า ภาพรวมการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา มีผลประกอบการ 750 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเติบโตไปในทิศทางที่ดีและสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ 10% จากภาพรวมทั้งปีที่วางไว้ประมาณ 900 ล้านบาท ถึงแม้ภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้อาจมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปลูกสร้างและกำลังซื้อของผู้บริโภคอยู่บ้าง แต่ทั้งนี้กลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจปลูกสร้างกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มีแผนในการสร้างบ้าน และมีความตั้งใจในการปลูกสร้างซึ่งได้ศึกษาข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ ไว้อยู่แล้ว จึงเกิดความเชื่อมั่นและส่งผลทำให้ภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

.
สำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ กลุ่มบริษัทฯ มองว่ายังคงเป็นช่วงฤดูกาลของการสร้างบ้านที่ผู้บริโภคจะได้ราคาปลูกสร้างที่คุ้มค่า ก่อนที่ในปีหน้าคาดว่าจะมีการปรับเพิ่มราคาการปลูกสร้างบ้าน ตามราคาวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าแผนงานในส่วนของกิจกรรมทางการตลาดที่มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการออกบูธ และการจัดกิจกรรม Site Seeing ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่กลุ่มลูกค้าให้ความสนใจและให้การตอบรับที่ดีเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เชื่อว่าผลประกอบการรวมในปี 2561 นี้ จะเป็นไปตามเป้าที่วางไว้ 900 ล้านบาทอย่างแน่นอน


Similar Posts