นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “ช้อปช่วยชาติ” โดยสามารถนำค่าซื้อสินค้าจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกิน 15,000 บาท ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 นั้น ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำฐานข้อมูลการลงทะเบียนสินค้า OTOP ล่าสุดเดือนตุลาคม 2561 มีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนทั้งสิ้น 80,141 ราย และสินค้า 167,403 ผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ได้จัดทำโลโก้กลาง “OTOP ช้อปช่วยชาติ” เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP สำหรับใช้เป็นสัญลักษณ์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ที่เข้าร่วมมาตรการ ตลอดจนการสื่อสารกับผู้บริโภค
.

นอกจากนี้ได้เร่งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเชิญชวนให้เข้าร่วมตามมาตรการ โดยให้ให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP นำโลโก้กลางไปใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับผู้บริโภค และจัดทำเป็นตราปั๊มบนใบเสร็จรับเงินที่จะมอบให้กับผู้บริโภค ตลอดจนให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าร้าน หรือบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า และจัดเตรียมใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดให้พร้อม
.

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม กรมฯได้เตรียมจัดงาน OTOP City Happy Market 2018 “ตลาดแห่งความสุข” ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วม 2,500 ราย ซึ่งมาตรการ “ช้อปช่วยชาตินี้จะส่งผลทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 % ในงาน OTOP City Happy Market 2018 “ตลาดแห่งความสุข”และจะทำให้มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า 20 % สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมสร้างความสุขให้ประชาชน ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่เทศกาลแห่งความสุขนี้…


Similar Posts