นายณรงค์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ร่วมด้วย นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ กรรมการบริษัท บริษัท ดิไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด


“แมกโนเลียส์ วอเตอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ ณ ไอคอนสยาม” และ “เดอะ เรสซิเดนซ์ แอท แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ” มีความยินดีอย่างยิ่งที่มีพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ “เรือสำเภาศรีมหาสมุทร” สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวาระครบรอบ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร โดยพิพิธภัณฑ์ ‘เรือสำเภาศรีมหาสมุทร’ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำแห่งแรกในประเทศไทย

จะทำหน้าที่เป็นดังสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองที่มาพร้อมกับสายน้ำ ที่พาผู้เข้าชมย้อนไปสมัยกรุงธนบุรี สู่ยุคแห่งความรุ่งโรจน์ทางการค้าบนเรือสำเภาจากคริสต์ศตวรรษ 18 หนี่งในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองท่าการค้าที่สำคัญแห่งเส้นทางการค้านานาชาติ ซึ่งถือเป็นรากฐานให้กรุงธนบุรีเป็นเส้นทางการค้า และเจริญรุ่งเรืองมาจวบจนปัจจุบัน ในฐานะที่โครงการทั้ง 2 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ทำเลทองกรุงธนบุรี ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางโครงการมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ริมฝั่งแม่น้ำในปัจจุบัน”


Similar Posts