นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) “TEAMG” เดินหน้ารับงานที่ปรึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาออกแบบเชิงหลักการในการพัฒนาเมืองการบินใหม่


บริเวณโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก “EEC” แย้มครึ่งปีหลังสดใส รับผลบวกรัฐบาลทยอยปล่อยงาน
นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างสัญญาที่ปรึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาออกแบบเชิงหลักการในการพัฒนาเมืองการบินใหม่ โดยอยู่ที่บริเวณโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งประกอบด้วยสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา, ท่าเรือแหลมฉบัง, ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือสัตหีบ
สำหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและกระตุ้นการเติบโตเขตพื้นที่โดยรอบบริเวณเมืองการบิน และยังควบคู่ไปกับการวางรากฐานการคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งที่ทันสมัย ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสด้านการลงทุนจากต่างประเทศและการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบ
ทั้งนี้บริษัทได้มีการลงนามวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้ว่าจ้างเป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สกพอ.) ซึ่งมีมูลค่าโครงการ: 23.56 ล้านบาทและระยะเวลาดำเนินงานอยู่ที่ 180 วัน
“ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 แนวโน้มการดำเนินงานยังถือว่ายังเติบโตดี โดยเฉพาะงานในประเภทกลุ่มคมนาคมระบบราง และงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งงานอาคารขนาดใหญ่ของภาครัฐ เพราะงานของภาครัฐบาลในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ ส่งผลให้งานเริ่มทยอยออกมาค่อนข้างมาก” นายชวลิต กล่าว


Similar Posts