นายชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)


ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยนายชลิต ศิลป์ศรีกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อเช่าซื้อแบบลิสซิ่ง และสินเชื่อแฟ็กเตอริง กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs วงเงินค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับบุคคลธรรมดา และไม่เกิน 40 ล้านบาท สำหรับนิติบุคคล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ธนาคารทิสโก้ 0-2633-6000 กด 1 หรือ บสย.call center 0-2890-9999


Similar Posts