นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)


เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธอส. มีความพร้อม 100% ในการเปิดให้ประชาชนจองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินรวม 50,000 ล้านบาท ซึ่งธนาคารกำหนดให้จองสิทธิพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

.

โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมการจองสิทธิของลูกค้าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ธอส.สำนักงานใหญ่ พระราม 9 ขณะที่ส่วนภูมิภาคเปิดจองสิทธิ ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารทุกแห่งยกเว้นสาขาในห้างสรรพสินค้า ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาจองสิทธิสินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน 50,000 ล้านบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ 3% ต่อปี นานสูงสุดถึง 5 ปีแรก ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระให้ประชาชนในช่วงที่ดอกเบี้ยในระบบที่ปรับตัวสูงขึ้น สำหรับการเตรียมความพร้อมด้านระบบ IT เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าประชาชนสามารถจองสิทธิสินเชื่อที่สาขาใดก็ได้ ธนาคารได้พัฒนาระบบจองสิทธิสำหรับโครงการบ้านล้านหลังเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้ทุกสาขาสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการจองผ่านระบบคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนทั้งจากที่สำนักงานใหญ่ จำนวน 70 เครื่อง และที่ทำการสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ รวมกว่า 700 เครื่อง เพื่อให้สามารถรายงานผลการจองสิทธิได้แบบ Real Time และเมื่อจองสิทธิเสร็จสมบูรณ์ธนาคารได้จัดทำระบบเพื่อจัดส่งรหัสยืนยันผลการจองเป็นข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองทันที โดยประชาชนที่สนใจสามารถเดินทางมาจองสิทธิด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการสาขาที่ธนาคารกำหนด

.
สำหรับขั้นตอนการจองสิทธิสินเชื่อ ประกอบด้วย 1.รับบัตรคิว 2.เมื่อถึงคิวของตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตน แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ และกรณีที่ต้องการจองสิทธิสินเชื่อเพื่อซื้อในเว็บไซต์ www.ghbmillionhome.com ให้แจ้งรหัสทรัพย์ของรายการทรัพย์ที่ต้องการซื้อ โดยให้สิทธิการจอง 1 เลขบัตรประจำตัวประชาชนต่อ 1 รายการทรัพย์ (รายการทรัพย์ 1 รายการ ให้จองได้ไม่เกิน 2 สิทธิ) ผู้ได้รับสิทธิการจองลำดับที่ 1 จะได้รับสิทธิก่อน และ 3.เมื่อจองสำเร็จจะได้รับข้อความ SMS ที่ระบุรหัสจองสิทธิส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นกู้ตามวันที่ธนาคารกำหนด โดยผู้จองก่อนมีสิทธิได้รหัสที่มีลำดับการยื่นกู้ก่อน เริ่มให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบวันให้ยื่นกู้ของแต่ละรหัสการจองที่จะประกาศทาง www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 และเมื่อถึงคิวของตนเองแล้วต้องติดต่อยื่นกู้กับธนาคารภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

.
ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่จองสิทธิที่ ธอส.สำนักงานใหญ่ พระราม 9 ซึ่งสามารถรองรับปริมาณประชาชนที่เดินทางเข้ามาจองสิทธิตลอดทั้งวันได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 คน ซึ่ง ธอส. ได้เตรียมเจ้าหน้าที่รวมกว่า 400 คน คอยให้บริการลูกค้าตามจุดต่างๆ ตั้งแต่บริเวณโดยรอบธนาคารจนถึงภายใน และยังมีป้ายบอกเส้นทางการเดินของประชาชนจากระบบขนส่งสาธารณะมายังจุดให้บริการรถรับ-ส่งฟรีของธนาคารทั้ง 4 จุด คือ 1.รัชดาภิเษก ซอย 4 ถนนรัชดาภิเษก 2.เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 (ฝั่งถนนรัชดาภิเษก) 3.อาคารยูนิลีเวอร์เฮาส์ ถนนพระราม 9 และ 4.ป้ายรถโดยสารประจำทางซอยทวีมิตร ถนนพระราม 9 ที่พร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป และเตรียมสถานที่จอดรถให้กับประชาชนที่ต้องการนำรถส่วนตัวมาเอง โดยจอดได้ที่อาคารจอดรถภายใน ธอส. สำนักงานใหญ่ จำนวน 500 คัน และลานจอดรถของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 200 คัน และภายในงานนอกจากจองสิทธิสินเชื่อแล้ว ประชาชนยังสามารถขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อ และเลือกรับชมที่อยู่อาศัยที่เข้าร่วมโครงการบ้านล้านหลังได้ที่บูธของผู้ประกอบการเอกชน การเคหะแห่งชาติ สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(BAM) บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด(SAM) และกรมบังคับคดี ได้อีกด้วย
.

ทั้งนี้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อยในโครงการบ้านล้านหลัง ให้กู้เพื่อซื้อ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี อัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็นกรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน (กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 – ปีที่ 5 คงที่ 3.00% ต่อปี กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปีแรก เริ่มต้นเพียง 3,800 บาท พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม (4 ฟรี) ได้แก่ 1.ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 2.ฟรีค่าประเมินราคาหลักประกัน 3.ฟรีค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ 4.ฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง) ส่วนกรณีผู้ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท หากเอกสารรายได้ไม่เพียงพอหรือไม่ชัดเจน สามารถนำหลักฐานการชำระค่าเช่าบ้าน หรือ ผ่อนชำระเงินดาวน์บ้านไม่น้อยกว่า 12 เดือน มาประกอบการพิจารณา เพื่อคำนวณรายได้เพิ่มเติม หรือเข้าร่วมโครงการ ธอส.โรงเรียนการเงิน ออมสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน

.

สามารถใช้เป็นหลักฐานที่มาของรายได้ หรือนำค่าเช่า / วงเงินที่ผ่อนชำระเงินดาวน์ที่อยู่อาศัยมานับรวมเป็นการออมได้ กรณีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน (กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1- ปีที่ 3 คงที่ 3.00% ต่อปี เงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรก เริ่มต้นเพียง 3,800 บาท เช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์


Similar Posts