นฤมล มิ่งเมือง กรรมการมูลนิธิฯ


V EYEWEAR บริษัท ยัสปาล จำกัด บริจาคเงินจำนวน 173,000 บาท ให้กับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน เพื่อสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผ่าตัดตาต้อกระจกให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร โดยมี คุณนฤมล มิ่งเมือง กรรมการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 61 ณ ร้าน V EYEWEAR ชั้น 2 (ฝั่ง ZEN) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


Similar Posts