“ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์” ซีอีโอ ช่วงนี้เห็นซีอีโอคนเก่ง “ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์” บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


ช่วงนี้เห็นซีอีโอคนเก่ง “ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์” บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GEL อารมณ์ดี๊ดีเป็นพิเศษ ไม่ต้องแปลกใจไป…เพราะล่าสุดสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2018 โดย GEL ได้รับคะแนนดีเลิศระดับ 5 ดาว ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงการบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้…ปรับมือให้รัวๆเลยคร้า

Similar Posts