“ดร.สาธิต วิทยากร” ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด


เปิดศักราชใหม่ก็ได้รับข่าวดีกันเลย ต้องขอแสดงความยินดีกับ … “ดร.สาธิต วิทยากร” ประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจหลักด้านธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน ที่ได้รับ “รางวัล กระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2562” จากมูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์ และวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้กับ “บุคคลต้นแบบ” ที่ปฎิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น มีพลังในการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม และเป็นผู้ที่มีผลงานสร้างสรรค์ในการบริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบงานด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมายาวนานเป็นที่ประจักษ์ชัด กับรางวัลที่ได้รับ “ดร.สาธิต” บอกว่านับเป็นขวัญกำลังใจที่ดีสำหรับตนเอง ให้มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนางาน และสร้างประโยชน์ต่อสังคมรวมถึงประเทศชาติต่อไป แบบนี้เขาเรียกว่าเป็นปีทองของแท้….

Similar Posts