ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)


“SCN ปลาบปลื้ม ส่งมอบรถเมล์ NGV ครบตามกำหนด มั่นใจเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ใช้บริการขนส่ง ขสมก. พร้อมลุยเข้าประมูลงานรถเมล์ อีก 2 โครงการ”
ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN เปิดเผยถึงความสำเร็จกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ในการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV ให้แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ในลอตสุดท้ายจำนวน 89 คัน ครบตามจำนวนทั้งสิ้น 489 คัน เร็วกว่ากำหนดที่วางไว้ โดยคนกรุงเทพฯจะได้ใช้รถเมล์ NGV ใหม่และยังช่วยลดผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ที่สำคัญตัวรถเมล์เป็นรถประเภทชานต่ำ ที่นั่งมีการออกแบบในลักษณะ Universal Design มีทางลาดสำหรับเข็นรถวีลแชร์สามารถรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุ และผู้ใช้บริการทุกประเภท เป็นคุณสมบัติพิเศษของรถเมล์ใหม่ที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ ขสมก.
หลังจากนี้ SCN เตรียมแผนงานบำรุงและซ่อมแซมรถเมล์ NGV ตามสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 10 ปี ด้วยความชำนาญพิเศษ จะช่วยส่งเสริมให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้บริษัทจะรับรู้รายได้จากการส่งมอบรถเมล์โครงการดังกล่าว ภายใต้กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ในสัดส่วน 50% จากการส่งมอบรถเมล์ตามสัญญารวม 489 คัน มูลค่ากว่า 1,891 ล้านบาท และจะทยอยรับรู้รายได้จากสัญญาการดูแลซ่อมบำรุงรักษารถเมล์ NGV มูลค่ากว่า 2,370 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญา 10 ปีอีกด้วย
พร้อมกันนี้บริษัทฯ มีแผนเข้าร่วมประมูลโครงการจัดซื้อจัดเช่าของ ขสมก. ที่ต้องการรถเมล์ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาให้บริการแก่ประชาชน ทั้งรถเมล์ไฮบริด รถเมล์ไฟฟ้า และรถเมล์ NGV ซึ่งมีแผนในโครงการแรก จำนวน 300 คัน และรถไฮบริด จำนวน 400 คัน หากได้รับการคัดเลือกจากการประมูลโครงการดังกล่าว จะทำให้ปีนี้บริษัทฯ รับรู้รายได้อย่างท่วมท้นเติบโตอย่างก้าวกระโดด.


Similar Posts