“ดร.ฤทธี กิจพิพิธ” บมจ.สแกน อินเตอร์ (SCN) และ “สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย” บมจ. ช ทวี (CHO)


กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ภายใต้การบริหารงานโดย “ดร.ฤทธี กิจพิพิธ” บมจ.สแกน อินเตอร์ (SCN) และ “สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย” บมจ. ช ทวี (CHO) ส่งมอบรถเมล์ NGV ล็อตที่ 3 งวดแรกจำนวน 50 คัน เรียบร้อย พร้อมเตรียมส่งมอบล็อตต่อไปอีกจำนวน 50 คัน ให้แก่ ขสมก. ภายในวันที่ 26 ธันวาคมนี้ รวมปีนี้จะส่งมอบแล้วเสร็จจำนวน 300 คัน เพื่อออกวิ่งให้บริการ สนองนโยบายนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล เพื่อนำรถเมล์ NGV มอบเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนทั่วกรุงเทพและปริมณฑล หลังจากรอคอยโครงการสำเร็จมากว่า 12 ปี ส่วนที่เหลือ 189คันภายในเดือนมีนาคม 2562 ขณะที่แผนส่วนงานบำรุงรักษาและซ่อมซ่อมแซมรถโดยสารฯ 10 ปี จะดำเนินการแบบมาตรฐานระดับมืออาชีพ ทำให้ประชาชนได้ใช้บริการรถเมล์ ขสมก. ที่มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองผู้ใช้บริการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
.

นายธัญชาติ กิจพิพิธ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้นำธุรกิจด้านพลังงาน พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกเปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV จำนวน 489 คันในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาจำนวนรถโดยสารสาธารณะของ ขสมก. ที่มีไม่เพียงพอและผ่านการใช้งานมายาวนานจนเสื่อมสภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการในทุกมิติทั้งด้านความปลอดภัย ความทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานสะอาดในการขับเคลื่อนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารของ ขสมก. เพื่อการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยทุกเส้นทาง
.

“ตั้งแต่ดำเนินโครงการฯ กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ได้ส่งมอบรถเมล์ NGV ให้แก่ ขสมก. ไปแล้ว 250 คันเป็นที่เรียบร้อย และ ขสมก. ได้นำรถเมล์ NGV ใหม่ ออกวิ่งให้บริการทั่วกรุงเทพและปริมณฑลแล้ว ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางจากการใช้บริการรถเมล์ใหม่ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้” นายธัญชาติ กล่าว
.

ด้านนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบราง และโลจิสติกส์เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ได้ดำเนินการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ล็อตที่ 2 จำนวน 100 คัน และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ได้ดำเนินการส่งมอบรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ล็อตที่ 3 งวดแรกจำนวน 50 คัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อมกันนี้อยู่ระหว่างเตรียมรถฯ เพื่อส่งมอบล็อตที่ 3 จำนวนที่เหลือ 50 คันภายในปลายเดือนธันวาคมนี้ ส่วนล็อตสุดท้ายจำนวน 189 คัน มีกำหนดส่งมอบประมาณเดือนมีนาคม 2562
.

“กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO พร้อมเดินหน้าทยอยส่งมอบรถเมล์ NGV จนครบ 489 คัน เพื่อให้ผู้โดยสารรถเมล์ได้มีรถใหม่ใช้ ซึ่งเป็นรถโดยสารปรับอากาศชานต่ำ และมีทางลาดสำหรับเข็นรถวีลแชร์ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการทุกประเภท ทั้งคนพิการและผู้สูงอายุ มีความทันสมัย และรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้สามารถใช้บริการรถโดยสารได้อย่างสะดวกปลอดภัยที่สุด ซึ่งเราพร้อมส่งมอบรถด้วยสภาพสมบูรณ์ 100%” นายสุรเดช กล่าว
.

ส่วนงานบำรุงรักษาและซ่อมซ่อมแซมรถโดยสารฯ ตามสัญญาว่าจ้างระยะเวลา 10 ปี เพื่อดูแลการบำรุงรักษาและซ่อมซ่อมแซม รถโดยสารฯ ในเขตการเดินรถที่ 1 , 2 , 3 และ 5 ทางกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO มีการวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่องานบำรุงรักษาและซ่อมแซมควบคู่กันไป และด้วยความเชี่ยวชาญพิเศษของ SCN และ CHO จะช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมโครงการนี้ได้ให้สำเร็จผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนได้ใช้บริการรถเมล์ขสมก. ที่มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
.

นอกจากนี้ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ของขสมก. มีแผนการปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการจัดหารถโดยสารเพื่อประชาชน อาทิ โครงการเช่ารถโดยสารไฮบริด (Hybrid) โครงการเช่ารถโดยสาร NGV เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการรวมทั้งความน่าเชื่อถือได้ของบริการรถโดยสารประจำทางสาธารณะ ส่งผลทำให้กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO มีความสนใจเข้าร่วมประมูลงานดังกล่าวอีกด้วย
.

ทั้งนี้ กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO เชื่อมั่นในความพร้อมทุกๆ ด้าน เนื่องจาก SCN มีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก ส่วน CHO มีความเชี่ยวชาญการออกแบบ ผลิตตัวถังและติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ทุกชนิด เชื่อมั่นว่าสามารถจัดหาและให้เช่ารถโดยสารประจำทางที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความต้องการของภาครัฐได้อย่างดี


Similar Posts