ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS)


PPS จับมือ วสท.และ TCA จัดงาน INNOCON BANGKOK 2018 เผยแพร่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนางานก่อสร้าง แรงขับเคลื่อนสำคัญแห่งอนาคต ผ่านมุมมองผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศ พร้อมเปิดตัว PPS Oneworks บริษัทร่วมทุนพันธมิตรต่างชาติ นำเทคโนโลยี BIM ขยายงานก่อสร้างครบวงจร รองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) เปิดเผยว่า PPS ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(TCA) จัดงาน INNOCON BANGKOK 2018 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในรูปแบบการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางของการออกแบบในประเทศไทยและเทคโนโลยีที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญแห่งอนาคต” ผ่านมุมมองผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ
ทั้งนี้ เทคโนโลยีในงานก่อสร้างมีการพัฒนาอย่างไม่หยุด โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ Building Information management (BIM) ที่สามารถใช้ในงานออกแบบ งานวิศวกรรม และงานก่อสร้าง โดยจะช่วยในการประหยัดเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน และยังสามารถขยายการใช้งานอื่นๆ เช่น การนำเสนอเพื่อการขาย การบริหารจัดการอาคารระหว่างใช้ รวมถึงการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่
“อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทย เริ่มนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้งานมากขึ้น ตลอดระยะเวลา หลายปีที่ผ่านมา PPS เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดังกล่าว จึงได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ พร้อมแสวงหาหนทางส่งมอบบริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า เริ่มจากการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เอง เช่น โครงการรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างด้วยเว็ป ในปี 2003 โครงการรายงานความคืบหน้าแบบ real-time projective และพัฒนาต่อยอดมาเป็น project live sitewalk version p1 และ version p2 สำหรับเทคโนโลยี BIM เชื่อว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญแห่งอนาคต ผลักดันให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยยกระดับการแข่งขันได้ในระดับสากล” ดร.พงศ์ธร กล่าว
ล่าสุด PPS ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย โดยเปลี่ยนชื่อ PPSD เป็น PPS Oneworks ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับพันธมิตรต่างชาติ คือ Oneworks บริษัทสถาปนิกชั้นนำจากประเทศอิตาลี ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ อาทิ โครงการสนามบิน โครงการรถไฟ โครงการท่าเรือ และการพัฒนาเมือง ทั้งนี้ ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท โดย PPS ถือหุ้น 51% และ Onework Asia ถือหุ้น 49% เพื่อขยายธุรกิจการบริหารงานก่อสร้างครบวงจร และมุ่งเน้นการบริหารงานให้มีความเป็นสากล รองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดด


Similar Posts