ดร. ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล


มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ตแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กรกฎาคม 2564 พร้อมอำนวยความสะดวกผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถอัพโหลดไฟล์เอกสาร-หลักฐานการสมัครเข้าระบบรับสมัครแทนการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์  

อาจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ  ฮันตระกูล ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ตทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 11 กรกฎาคม 2564 นั้น ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางอินเทอร์เน็ต จากเดิมเป็นการจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ เป็นการอัพโหลดไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเข้าระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ และลดระยะเวลาของผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบเอกสารประกอบการรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองในใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) โดยต้องพิมพ์ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) เพื่อลงลายมือชื่อตนเองและทำการอัพโหลดใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์ JPG/PDF เข้าระบบสมัครอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นผู้สมัครจะได้รับรหัสนักศึกษาและพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียน รวมทั้งสามารถสมัครใช้งานระบบ e-service ได้ทันที 

สำหรับ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งส่วนกลาง ที่ ม.ร.หัวหมาก และส่วนภูมิภาค ที่ สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด โดยเปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 11 กรกฎาคม 2564 และสมัครด้วยตนเอง ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2564 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2564 (ทุกวัน)  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครฯ สวป. โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24 หรือที่ Facebook: สวป. ม.รามคำแหง  

ที่มา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง


Similar Posts