ณัฐพล วัชรศิริสุข ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอร์สสแควร์ จำกัด


ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.coursesquare.co ตลาดคอร์สเรียนออนไลน์ในประเทศไทย ผู้ให้บริการสร้างออนไลน์แพลตฟอร์มและคอร์สออนไลน์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ในปี 2561 ธุรกิจคอร์สเรียนออนไลน์เติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เทรนด์การเรียนออนไลน์ และ ห้องเรียนดิจิทัลถือเป็นที่ยอมรับของคนในยุคปัจจุบันเพิ่มมากขึ้น เพราะง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา และเชื่อว่าเทรนด์ดังกล่าวจะยิ่งเติบโตมากขึ้นกว่าในปัจจุบันและจะขยายจากธุรกิจการศึกษาไปสู่ธุรกิจการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสามารถเป็นพื้นฐานการพัฒนาคนในองค์กรอย่างแพร่หลาย


Similar Posts