ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)


โครงการ DHL4Her มุ่งพัฒนาบุคลากรหญิงในอุตสาหกรรมขนส่งด่วนระหว่างประเทศ และส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในสถานที่ทำงาน
DHL Express ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่างประเทศในเครือดอยช์โพสต์ ดีเอชแอล เปิดตัวโครงการ DHL4Her โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหญิงในอุตสาหกรรมที่มีบุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รวมทั้งส่งเสริมความหลากหลายทางเพศในเครือบริษัทฯ
โครงการ DHL4Her มีเป้าหมายในการปรับปรุงศักยภาพของบริษัท ด้วยการสนับสนุนบุคลากรหญิงทำงานในทุกระดับขององค์กร ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมมากขึ้นภายในองค์กร
ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เราประสบความสำเร็จอย่างมากในการผลักดันให้เกิดความหลากหลายในองค์กร โดยปัจจุบันบริษัทมีบุคลากรหญิงมากกว่า 50% ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทย โดยรวมแล้วบุคลากรหญิงคิดเป็นสัดส่วน 42% ของพนักงานทั้งหมดในองค์กร และหลายคนมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยได้เลื่อนตำแหน่งจากหัวหน้างานไปสู่ผู้บริหารระดับสูง พร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ เราจะยังคงดำเนินโครงการ DHL4Her อย่างต่อเนื่องเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางเพศ ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ บ่มเพาะ และเสริมศักยภาพให้แก่บุคลากรหญิงเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน”
ด้วยความมุ่งมั่นของเครือบริษัท ดอยช์โพสต์ ดีเอชแอล ในการเป็นนายจ้างระดับโลกที่ได้รับความไว้วางใจจากบุคลากรหญิง โครงการ DHL4her มุ่งเน้นภารกิจหลัก 3 ประการดังต่อไปนี้:
– Inspire สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อให้บุคลากรหญิงฉายแววโดดเด่นมากขึ้นใน DHL Express และหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรในบทบาทของผู้นำหญิงยุคใหม่ในองค์กร
– Connect เชื่อมโยง ผ่านเครือข่าย DHL Women’s Network ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก และผลักดันในการสรรหาบุคลากรหญิงมากขึ้น
– Develop พัฒนา การให้โอกาสแก่ผู้หญิงในการฝึกฝนความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ โดยการให้คำแนะนำและการฝึกสอนแบบตัวต่อตัว
ด้วยพนักงานราว 520,000 คนทั่วโลก เครือบริษัท ดอยช์โพสต์ ดีเอชแอล เป็นหนึ่งในบริษัทนายจ้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทฯ มองว่าความหลากหลายทางความคิดและการยอมรับความแตกต่างมีความสำคัญอย่างมากต่อการสร้างบุคลากรในอนาคต ปัจจุบันสัดส่วนของผู้บริหารหญิง (ระดับสูงและระดับกลาง) อยู่ที่ 21.5% และสัดส่วนของผู้บริหารหญิงที่เป็นคณะกรรมการบริหารสูงกว่า 40.0% ส่วนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก บุคลากรหญิงครองสัดส่วน 30.0% ของพนักงานทั้งหมดในเครือบริษัทฯ
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บุคลากรหญิงได้สร้างผลงานโดดเด่นให้กับเครือบริษัทฯ ของเรามากมาย เราจึงมุ่งมั่นในการสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและชื่นชมความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากบุคลากรเหล่านี้ โครงการ DHL4Her ได้แสดงความยินดีกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาควบคู่ไปกับการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรทั้งหญิงและชายในการหาโอกาสพัฒนาเส้นทางอาชีพร่วมกันไปกับเรา” ชนัญญารักษ์ กล่าว
DHL Express เป็นองค์กรในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ โดย DHL Express เป็นหนึ่งในบริษัทนายจ้างระดับชั้นนำของประเทศ และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม จากรางวัลมากมายที่ได้รับ เช่น Best Employer 2018 จาก Aon Hewitt, Great Place to Work(R) 2018 จาก Great Place to Work Institute และ Employer Award 2019 จาก Top Employers Institute


Similar Posts