ความฝันเด็กไทย อยากเรียนต่ออะไรใน TCAS62


กว่า 4 แสนที่นั่งของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ความร่วมมือของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่เปิดรับสมัครรอบต่างๆ ใน TCAS62 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังน้องๆ นักเรียนอย่างทั่วถึง วันนี้ถึงที่น้องๆ ต้องเตรียมตัวสำหรับการตัดสินใจเลือกคณะ สาขา และสถาบัน ที่ต้องการสมัคร โดยในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทปอ.ขอใช้โอกาสนี้ ส่งกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกคนประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้ พร้อมเกาะติดความฝันจากน้องๆ บางส่วน ที่ลงทะเบียนสร้างบัญชีรายชื่อผ่านเว็บไซต์ Mytcas.com สำเร็จไปแล้ว ว่าน้องๆ แต่ละคนอยากเรียนต่อด้านไหนกันบ้าง เพื่อสะท้อนให้เห็นแรงบันดาลใจที่หลากหมายของคนรุ่นใหม่ ซึ่งแต่ละคนมีเส้นทาง เป้าหมายชีวิตของตนเองที่แตกต่างและน่าสนใจ
เริ่มจากหนุ่มหน้าตี๋ ดีกรีโอปป้า “น้องเว็บ” ศิริพงษ์ ภูวพัฒนชาติ สายวิทย์-คณิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่มีความฝันมุ่งมั่นอยากเป็นคุณหมอ เหมือนกับเพื่อนๆที่เรียนในห้องเดียวกัน โดยตั้งใจจะคว้าฝันให้ได้ในรอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน)
โดยให้คณะแพทยศาสตร์อยู่ใน 2 อันดับแรก รองลงมาคือคณะทันแพทยศาสตร์ และเผื่อใจไว้กับคณะบริหาร เพราะถึงแม้จะไม่ความฝันสูงสุด แต่ก็เป็นสาขาที่น่าสนใจสำหรับหนุ่มคนนี้อยู่ไม่น้อย
“น้องหยก” อุษณีย์ พรรัตนพิทักษ์ สายศิลป์ – คำนวณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา สาวผมเปียในชุดนักเรียน ที่มาพร้อมกับบุคลิกสดใส ที่มีไฟอยากเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ เพราะครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ลองทำหนังสั้นมาแล้ว เลยรู้สึกชอบและหลงไหลในงานโปรดักชั่น งานเบื้องหลัง ชอบทำงานเป็นทีม และเชื่อว่ามีความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะกับการเรียนด้านนี้ โดยมุ่งมั่นจะสมัครในสายนิเทศศาสตร์ เพื่อสานฝันของตนเองให้เป็นจริง
“น้องขวัญ” นาขวัญ เหง้าพรหมมินทร์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ผู้พลิกตัวตนและค้นพบตัวเองว่าลึกๆ แล้วชอบด้านจิตวิทยา  ชอบช่วยเหลือคน ชอบทำงานที่เกี่ยวกับผู้คน เลยตั้งใจจะสมัครในคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งหวังให้ TCAS62 เป็นจุดเปลี่ยนตัวตนของเธอ ให้ได้เรียนในสิ่งที่ชอบและเป็นตัวเองมากที่สุด
“น้องพลอย” สุภาวดี คณะวาปี สายวิทย์–คณิต–คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า มุ่งมั่นอยากจะเป็นสาวนิติศาสตร์แบบเต็มขั้น เพราะรักในความยุติธรรม ชอบศึกษาข้อกฎหมาย มีความจำเป็นเลิศ และอยากใช้ความรู้ที่เรียน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เป็นเส้นทางที่เลือกแล้วว่า จะได้ทำสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด
“น้องโจ้” วรัญญู บรรเจิดวานิช สายวิทย์ – คณิต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มีเป้าหมายอย่างแน่วแน่ที่อยากจะเรียนต่อด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เพราะมองว่าสาขานี้เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจ เป็นเรื่องใกล้ตัว และคิดว่ายังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในไทยและต่างประเทศ
“น้องซิง” ภัคพล วรวราชัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หนุ่มคนนี้ฝันอยากจะสานต่อธุรกิจของครอบครัว โดยอยากเรียนต่อด้านเศรษฐศาสตร์และบริหาร หลักสูตรอินเตอร์ เพราะอยากนำความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดบริหารกิจการของที่บ้านให้เติบโต และเป็นมากกว่าการค้าขาย สะท้อนแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะปรับตัวรับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต
“น้องไนซ์” นิจชกานต์ ลือชัยเฉลิมสุข สายศิลป์-คำนวณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เติบโตมาในครอบครัวของนักบัญชี โดยมีคุณพ่อและพี่สาวเป็นแบบอย่าง แต่น้องไนซ์ไม่เคยทิ้งฝันและเส้นทางของตนเอง โดยมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ฝีมือและความชอบด้านการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นอย่างดี ซึ่ง TCAS62 นี้ น้องไนซ์ เตรียมตัวอย่างดีสำหรับการสมัครในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มุ่งสู่สายอาร์ทแบบเต็มตัว
เรื่องราวของน้องๆกลุ่มนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมา เพื่อบอกเล่าบรรยากาศของการเตรียมตัวสำหรับการคัดเลือก TCAS62 เท่านั้น จะเห็นว่าเด็กยุคใหม่ มีแรงบันดาลใจ ความต้องการ และความฝันของตนเองที่เด่นชัด สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเด็กไทยที่เติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่มีความเชื่อมั่นใจตนเอง และไม่รอให้สิ่งที่ต้องการเป็นเพียงความฝัน แต่ใช้ความพยายามในทุกๆวัน เพื่อค้นหาตัวตนและรู้ความต้องการของตนเอง เช่นเดียวกับ ทปอ. ที่ยังคงยึดมั่นในดำเนินงานให้เกิดประโยชน์กับการวางแผนอนาคตทางการศึกษาของน้องๆ เช่น การออกคู่มือสำหรับการสมัครและการใช้งานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ออกแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ง่ายต่อการเข้าถึง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ป้องกันความสับสน การปรับปรุงเงื่อนไขการบริหารจัดการสิทธิ์ ช่วยให้น้องๆที่มีคะแนนลดลงมาได้มีที่เรียนมากขึ้น มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ อย่างทั่วถึง แต่เหนือสิ่งอื่นใด ทปอ. อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคน คือ การเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับผลลัพธ์ที่จะออกมา ซึ่งมีได้ทั้งสมหวัง และผิดหวัง แต่เชื่อว่าน้องๆที่ทำให้เต็มที่ทุกวันอย่างไม่ลังเล พยาพยามอย่างสุดความสามารถแล้ว จะสามารถรับมือกับทุกๆผลลัพธ์ได้ โดยที่จะไม่รู้สึกเสียใจทีหลังอย่างแน่นอน
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนประชาสัมพันธ์ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-5150-2 หรือเข้าไปที่ https://www.facebook.com/cuptthailand


Similar Posts