ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร? ทำไมเราควรมีสิทธิในการยินยอมเก็บข้อมูล?


ในช่วงปีหลัง ๆ มานี้เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะได้ยินคำว่าข้อมูลส่วนบุคคลกันจนคุ้นหูคุ้นตากันแล้วอย่างแน่นอน แต่เคยสงสัยกันไหมว่าข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรกันแน่ มีข้อมูลใดบ้างที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัว ทำไมเราจึงควรจะต้องมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเอง ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างนั้นถูกดำเนินไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วบนโลกออนไลน์ ก็ยิ่งทำให้คุณต้องทำความเข้าใจและตามให้ทันว่าข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรบ้าง เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันสื่อและปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่เมื่อใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลข้อมูลทั้งหมดที่บ่งชี้ถึงลักษณะหรือทำให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติการศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ประวัติอาชญากรรม ที่อยู่และอีกมากมาย ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ว่าเจ้าของข้อมูลคือใคร ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นข้อมูลที่คุณควรระมัดระวังเป็นอย่างมากในการให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหวมีอะไรบ้าง?

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลทั่ว ๆ ไปแล้ว ก็ยังมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลที่อ่อนไหว (Sensitive data) อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเหล่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ตลอดจนไปถึงเรื่องของพฤติกรรมทางเพศ

ความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลบนโลกออนไลน์

อย่างที่บอกไปว่าการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ นั้นมีความรวดเร็วและมีการเก็บข้อมูลอย่างมากมายในแต่ละวัน แต่ละวินาทีที่เราใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึงยังมีการขออนุญาตเก็บข้อมูลส่วนตัวอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้นั้นประเทศไทยกำลังจะบังคับใช้กฎหมาย PDPA ที่จะเข้ามาควรคุมการเก็บข้อมูลส่วนตัวให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังให้สิทธิตามกฎหมายสำหรับเจ้าของข้อมูลอย่างเต็มที่ ว่ามีความยินยอมให้ทางแอปพลิเคชันหรือสื่อต่าง ๆ เก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือไม่นั่นเอง ซึ่งข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะถูกนำไปใช้ในการโฆษณา หรือการเผยแพร่ในขั้นตอนต่อ ๆ ไปได้ ดังนั้นคุณควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะกดยินยอมอนุญาตให้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใดสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

เพราะข้อมูลส่วนบุคคลคือสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรให้ความยินยอมในการเข้าถึงอย่างง่าย ๆ เพราะเป็นข้อมูลของคุณที่อาจจะถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกต้องตามความตั้งใจ จนเกิดเหตุการณ์บานปลายอย่างที่เห็นได้กันตามข่าวทุกวันนี้ก็เป็นได้ ดังนั้นก่อนที่คุณจะยินยอมให้ใครเก็บหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ ควรแน่ใจแล้วว่าเป็นการนำข้อมูลไปใช้โดยที่คุณยินยอมจริง ๆ


Similar Posts