กาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ และรักษาการ ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ และรักษาการ ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เดินหน้าโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ปี 2564 เพื่อขนส่งหน้ากากอนามัย เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของจำเป็นอื่นๆ จากคนไทยไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยบริการ EMS โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการฝากส่ง ผู้ที่สนใจสามารถบรรจุสิ่งของลงกล่องน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม พร้อมจ่าหน้าถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล ที่ต้องการฝากส่ง นำไปส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564

นายกาหลง ทรัพย์สอาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานปฏิบัติการ และรักษาการ ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยในฐานะหน่วยงานสื่อสารและขนส่งของชาติ ได้ตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งขณะนี้ได้ส่งผลกระทบทั้งในด้านภาวะสุขภาพ สังคม และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงขอร่วมส่งต่อความห่วงใยจากคนไทยไปยังบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศผ่านโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ปี 2564 โดยรับขนส่งหน้ากากอนามัย เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของจำเป็นอื่นๆ จากภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้วยบริการ EMS โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการฝากส่ง (ไม่รวมค่ากล่อง/วัสดุ กันกระแทก)

สามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่ต้องการส่งหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และของใช้จำเป็นอื่นๆ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถบรรจุสิ่งของลงกล่องพัสดุน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม พร้อมจ่าหน้าถึง “ผู้อำนวยการโรงพยาบาล….” ที่ต้องการฝากส่ง นำมาส่งที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาต ร้านไปรษณีย์ EMS Point และร้านรวบรวม
  • หน่วยงานภาครัฐ เอกชน หรือประชาชนที่ต้องการส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย รวมถึงอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ เป็นจำนวนมาก สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2831 3598 เพื่อประสานงานในการขนส่ง
  • เพื่อให้โครงการดังกล่าวมีความสะดวกและปลอดภัยตามมาตรฐานการขนส่ง ไปรษณีย์ไทย ของดเว้นการส่งอาหารสด กล่องอะครีลิค เตียงสนาม สิ่งของที่แตกหักง่าย และสิ่งของฝากส่งต้องไม่เป็นสิ่งของต้องห้าม หรือมีเป้าหมายทางการค้า

บุคลากรทางการแพทย์เป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับการระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งปฏิบัติงานอย่างหนักหน่วงมาโดยตลอด เราจึงจะช่วยกันอำนวยความสะดวกและเสริมเกราะป้องกันการแพร่ระบาด อย่างเต็มที่ โดยนอกเหนือจากภาคส่วนดังกล่าวแล้ว ไปรษณีย์ไทยยังมีความมุ่งมั่นที่ช่วยสนับสนุนการเดินหน้าสังคมและเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะปกติ ตลอดจนพร้อมที่จะสู้วิกฤตในครั้งนี้ร่วมกับคนไทยทุกคน” นายกาหลง กล่าวสรุป

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์


Similar Posts