การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัย


ผู้สูงวัยมีภาวะบางอย่างเช่นมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจอันประกอบไปด้วยความดันโลหิตสูง ไขมันสูง สูบบุหรี่ ภาวะอ้วน มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจ ผู้ป่วยมีโรคเบาหวาน โรคไต หรือแม้เพียงมีอาการที่ชวนสงสัยโรคกลุ่มดังกล่าวควรจะพบคุณหมอเพื่อประเมินก่อนออกกำลังกายเพื่อคัดกรองปัญหาและข้อจำกัดต่างๆและได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมก่อนออกกำลังกาย

“หลักการการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยจะเป็นแบบ Start low, go slow”หมอขอแนะนำการออกกำลังกายในผู้สูงวัยให้ค่อยเป็นค่อยไป เพิ่มขึ้นตามความสามารถที่เพิ่มขึ้น

โดยประเภทการออกกำลังกายมีด้วยกัน 4 ประเภท
1. การออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
2. การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพความทนทาน
3. การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย
4. การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการทรงตัวและเคลื่อนไหว

โดยคุณหมอจะประเมินเรื่องชนิดการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้ผู้ป่วยแต่ละคน รวมถึงติดตามหลังการออกกำลังกาย
ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุทำให้ เพิ่มขีดความสามารถของการช่วยเหลือตนเองรวมทั้งช่วยป้องกันและรักษาความเจ็บป่วยได้อย่างดี ส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ
หากผู้สูงวัยได้สนใจการออกกำลังกายและได้ขอคำแนะนำจากคุณหมอที่ได้พบประจำดูแลอยู่ การประเมินโดยคุณหมอถึงข้อจำกัดข้อควรระวังของแต่ละคน รวมถึงข้อห้ามในการออกกำลังกายล้วนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการวางแผนการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ”กายเข้มแข็ง แรงใจดี มีความปลอดภัย ”
Cr. โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เฌ้อสเซอรี่โฮม นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ( หมอเก่ง ) อายุรแพทย์ Chersery home โรงพยาบาลผู้สูงอายุและกายภาพบำบัด


Similar Posts