Breaking

ไลฟ์สไตล์

วันแม่แห่งชาติ12 สิงหาคมประวัติความเป็นมาความสำคัญในประเทศไทย

วันแม่แห่งชาติ ในประเทศไทย ปัจจุบันตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มใช้วันดังกล่าวเป็นวันแม่แห่งชาติเมื่อ พ.ศ. 2519 สัญลักษ... Read More...

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย

วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) สำหรับในประเทศไทย วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอ... Read More...

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ประวัติความเป็นมาและกิจกรรมที่จัด

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถ... Read More...

วันจักรี 6 เมษายน ประวัติและความสำคัญของวันจักรี

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกๆปี ... Read More...

วันหยุดในประเทศไทย ปฏิทินวันหยุดราชการ ปี 2564/2021

วันที่ วันหยุด 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 25 มกราคม วันตรุษจีน  9 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 6 เมษายน วันจักรี 13 เมษายน - 1... Read More...

วันหยุดในประเทศไทย ปฏิทินวันหยุดราชการ ปี 2562/2019

วันที่ วัน วัน หยุด 1 มกราคม วันอังคาร วันขึ้นปีใหม่ 5 กุมภาพันธ์ วันอังคาร วันตรุษจีน  19 กุมภาพันธ์ วันอังคาร วันมาฆบูชา 6 เมษายน วันเสาร์ วันจักรี 8 เมษายน วันจั... Read More...

วันหยุดในประเทศไทย ปฏิทินวันหยุดราชการ ปี 2563/2020

วันที่ วัน วันหยุด 1 มกราคม วันศุกร์ วันขึ้นปีใหม่ 25 มกราคม วันเสาร์ วันตรุษจีน  9 กุมภาพันธ์ วันอาทิตย์ วันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ วันจันทร์ วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 6... Read More...