Breaking

สุขภาพ

โรคหัวใจ ประเภทและการดูแลรักษา

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางด้านโครงสร้างของหัวใจ และความผิดปกติของเส้นเลือดใหญ่ที่ออกจากหัวใจของทารกขณะตั้งครรภ์มีผลทำให้หัวใจทำงานผิดปกติจนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดหรือ... Read More...

คอพอกโรคขาดสารไอโอดีน/โรคคอพอก และการรักษา

โรคขาดสารไอโอดีน (iodine deficiency disorders, IDD)  หรือที่เรียกอีกชื่อตามอาการอย่างหนึ่งที่แสดงออกว่า โรคคอพอก (simple goiter) หมายถึง โรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไทรอยด์อันเกิดจากภาวะการขาดสารไอโอดีนของร่... Read More...

พยาธิใบไม้ในตับเกิดได้อย่างไร วิธีการรักษา

โรคพยาธิใบไม้ในตับ เป็นโรคพยาธิชนิดหนึ่งที่พบมากในคนไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่นิยมรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ อาทิ ลาบเนื้อ ลาบหมู ปล้าร้า ปลาส้ม ปลาจ่อม และอาหารอื่นๆที่ไม่ปรุงสุก รวมถึงผักสดที่อาจปนเปื้อนไข่พยา... Read More...

ข้อเข่าเสื่อม (Knee Ostoearthritis)สาเหตุและการป้องกันดูแลรักษา

โรคข้อเข่าเสื่อม (Knee Ostoearthritis) เป็นโรคที่มีกระบวนการเกิดพยาธิสภาพของข้อโดยไม่มีอาการอักเสบเป็นลักษณะของการสึกหรอร่วมกับความพยายามของร่างกายที่จะซ่อมแซมความสึกหรอที่เกิดขึ้น แต่อัตราการซ่อมแซมไม่ทันต่ออั... Read More...

อาการท้องผูกเกิดขึ้นได้อย่างไร วิธีรักษา

ท้องผูก หมายถึง อาการของการไม่ถ่ายอุจจาระติดต่อกันอย่างน้อย 3 วัน ขึ้นไป หรือมีจำนวนครั้งการถ่ายอุจจาระน้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ ขึ้นไป หรือการถ่ายอุจจาระมีลักษณะอุจจาระเป็นก้อนเล็ก แข็ง และแห้ง ขณะถ่ายอุจจาระจะ... Read More...

โรคปอดบวม (Pneumonia) เกิดได้อย่างไร อาการและการรักษา

โรคปอดบวม (Pneumonia) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเฉียบพลันอย่างรุนแรงของระบบทางเดินหายใจ ทำให้เยื่อบุถุงลมเกิดการอักเสบ บวม และมีน้ำคัดหลั่งมากจนเกิดอุดกั้นทางเดินหายใจทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน และระบบหายใจล้มเ... Read More...

โรคโลหิตจาง (anemia) สาเหตุ อาการและการรักษา

โลหิตจาง (anemia) เป็นโรคที่เกิดจากภาวะจำนวนเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบิน (hemoglobin, Hb) ในร่างกายน้อยลง โดยมีค่าฮีโมโกลบินต่ำกว่าค่าของคนปกติ เกินกว่าสองเท่า ทำให้เกิดอาการตัวซีด ส่วนค่าฮีมาโทคริต (hematocrit, ... Read More...

มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)คืออะไรและการดูแลตัวเองและรักษา

มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว ที่มีการสร้างเม็ดเลือดขาวมากผิดปกติ ทั้งในรูปที่เจริญเต็มที่ และไม่เต็มที่อย่างรวดเร็ว และเกิดผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือด โดยจะมีรูปร่างแตก... Read More...

การจัดฟัน และการดัดฟัน ข้อดีข้อเสียในการทำ

กระดูกขากรรไกรเพื่อให้กลับสู่สภาพปกติตามธรรมชาติหรือตามลักษณะที่ต้องการ ลักษณะของฟันที่มีการเรียงตัวผิดปกติ ได้แก่ ฟันขึ้นซ้อนกัน ฟันยื่น ฟันเอียง ฟันเก ฟันล่างคบฟันบน ฟันไม่ชนหรือไม่ชิดกัน การจัดฟันสามารถทำ... Read More...

การฟอกสีฟัน ฟันดำ ฟันคล้ำ วิธีการแก้ไขปัญหา

คนเรามักต้องการให้รอยยิ้มตัวเองสวยงามด้วยฟันที่ขาวสะอาด แต่เมื่อฟันแท้ที่งอกออกมาเมื่ออายุเติบโตในช่วงหนึ่งจนถึงวัยผู้ใหญ่ก็มักทำให้ฟันมีสีเหลือง มีคราบหินปูน รวมไปถึงมีลักษณะดำคล้ำไม่เป็นที่สวยงามเวลายิ้มออกมา... Read More...