Breaking

สุขภาพ

อาการเส้นเลือดแดงโป่งพอง สาเหตุ การดูแลรักษา ต้องผ่าตัดหรือไม่

ในสหรัฐอเมริกา พบว่ามีผู้ที่มีเส้นเลือดโป่งพองที่สมองคิดเป็น 1 คนในทุกๆ 50 คน หลอดเลือดโป่งพองเป็นจุดที่เส้นเลือดแดงมีความอ่อนแอ โดยมักจะเกิดกับเส้นเลือดแดงในสมองหรือในเส้นเลือดแดงใหญ่ของร่างกาย ในปัจจุบันพบโรค... Read More...

สาเหตุของอาการกล้ามเนื้อและเอ็นอักเสบ การดูแลรักษา

อาการอักเสบของเอ็นและกล้ามเนื้อ สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายโดยที่เราอาจไม่ทันระวังตัว และเมื่อเกิดการบาดเจ็บขึ้นต้องใช้เวลาในการรักษาค่อนข้างนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักกีฬาหรือคนที่เล่นกีฬา ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสด... Read More...

นพ.พฤกษ์ ไชยกิจ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลพระรามเก้า

ปวดเข่า ขัดในข้อ สัญญาณเตือนข้อเข่าเสื่อมผ่าตัดรักษาได้ ด้วยคอมพิวเตอร์นำร่อง โรคข้อเข่าเสื่อม คือ โรคที่เกิดขึ้นจากการที่กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นถูกทำลายสึกหรอลง เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในผู้สูงอายุ จากสถิติของประเ... Read More...

อันตราย สำหรับแนวทางการป้องกัน เมื่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโคจรมารวมอยู่ในคนๆ เดียว

ส่งผลกระทบและความยุ่งยากในการใช้ชีวิตไม่น้อย ดังนั้นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 2 โรคนี้ให้ชัดเจน น่าจะเป็นทางออกที่สามารถทำให้การใช้ชีวิตเป็นปกติและสร้างสมดุลย์ในชีวิตได้มากขึ้น ซึ่งทั้ง 2 โรคนี้ มีควา... Read More...

เชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก – ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นแหล่งข้อมูลของโลกด้านการยุติการแพร่เชื้อ

ประเทศไทยแถลงความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟในการเป็นแหล่งข้อมูลของโลกด้านการยุติการแพร่เชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก โดยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ... Read More...