Breaking

สุขภาพ

อันตราย สำหรับแนวทางการป้องกัน เมื่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโคจรมารวมอยู่ในคนๆ เดียว

ส่งผลกระทบและความยุ่งยากในการใช้ชีวิตไม่น้อย ดังนั้นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ 2 โรคนี้ให้ชัดเจน น่าจะเป็นทางออกที่สามารถทำให้การใช้ชีวิตเป็นปกติและสร้างสมดุลย์ในชีวิตได้มากขึ้น ซึ่งทั้ง 2 โรคนี้ มีควา... Read More...

เชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก – ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นแหล่งข้อมูลของโลกด้านการยุติการแพร่เชื้อ

ประเทศไทยแถลงความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟในการเป็นแหล่งข้อมูลของโลกด้านการยุติการแพร่เชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก โดยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ... Read More...