Breaking

ผู้หญิง

ผู้หญิงกับการทำแท้ง สาเหตุการแท้งลูก อาการแทรกช้อนข้อพึงระวัง

การแท้ง (abortion) หมายถึง การออกของทารกในครรภ์ที่ทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ และทารกมีน้ำหนักต่ำกว่า 500 กรัม ซึ่งแตกต่างจากการคลอดก่อนกำหนด (immature) ที่หมายถึง การสิ้นสุดการตั้งครรภ์ที่... Read More...

ผู้หญิงพึงรู้ สาเหตุที่ต้องทำการตัดมดลูก และรังไข่ ผลกระทบจากการตัด

การตัดมดลูก และรังไข่ เป็นการผ่าตัดมดลูกของสตรีเพื่อรักษาโรคทางนรีเวช ได้แก่ เนื้องอกในกล้ามเนื้อมดลูก ภาวะเลือดออกในช่องคลอดผิดปกติ ภาวะมดลูกโผล่ย้อย ภาวะปวดในอุ้งเชิงกราน ภาวะตกเลือดหลังคลอด และโรคมะเร็งมดลูก... Read More...

การมีประจำเดือน อวัยวะเพศหญิง และระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

วัยวะเพศหญิง หมายถึง อวัยวะของระบบสืบพันธุ์ภายนอกทั้งหมดของเพศหญิงที่ประกอบด้วย หัวหน่าว แคมใหญ่ แคมเล็ก คลิตอริส และรูเปิดของท่อปัสสาวะ ซึ่งไม่รวมกับอวัยวะอื่นในระบบที่เกี่ยวข้อง ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง หมายถึ... Read More...

ยาคุมกำเนิด วิธีการใช้ ข้อควรระวัง

การคุมกำเนิด (contraception) หมายถึง การป้องกันการปฏิสนธิหรือการป้องกันการตั้งครรภ์ โดยไม่ให้ตัวอสุจิของฝ่ายชายมีโอกาสเข้าผสมกับไข่ของฝ่ายหญิง จึงไม่เกิดตัวอ่อนในครรภ์ แบ่งเป็น 2 วิธี คือ 1. การคุมกำเนิดแบบชั่... Read More...

ทำไมต้องใช้ห่วงอนามัย และห่วงคุมกำเนิด

การใส่ห่วงอนามัย หรือ ห่วงคุมกำเนิด เป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวที่ภาครัฐส่งเสริมให้มีการใช้มาตั้งแต่ปี 2505 แต่ปัจจุบันมีความนิยมลดลงมาก เนื่องจากมีวิธีการคุมกำเนิดแบบอื่นที่ไม่ยุงยาก และสะดวกมากกว่า อาทิ ก... Read More...

ยาฉีดคุมกำเนิดคืออะไร ประโยชน์และชนิด คำแนะนำและข้อควรระวัง

ยาฉีดคุมกำเนิด เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่นิยมมากวิธีหนึ่งในปัจจุบัน เนื่องจาก ไม่ต้องกินยาหรือปฏิบัติตัวอย่างใดเหมือนวิธีการคุมกำเนิดแบบวิธีอื่น และเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบกินยาหรือมักลืมกินยายาฉีดคุมกำเ... Read More...

การทำหมันคืออะไร หมันหญิง-ชาย ข้อห้ามและสิ่งที่ต้องระวังการผ่าตัดทำหมัน

การทำหมัน เป็นวิธีการคุมกำเนิดถาวรชนิดหนึ่งที่ทำได้ทั้งในฝ่ายหญิง และฝ่ายชาย เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์อันไม่พึงประสงค์หลังการมีเพศสัมพันธุ์ ทั้งนี้ การทำหมันมักทำโดยขั้นตอนการผ่าตัดร่วมด้วย การทำหมันสตรี หมาย... Read More...

น้ำหนักตามเกณฑ์และส่วนสูง สุขภาพและโรคอ้วนในเด็ก การป้องกัน

โรคอ้วนในเด็ก หมายถึง เด็กที่มีน้ำหนักตัว และปริมาณไขมันมากเกินกว่าปกติ เมื่อเทียบกับน้ำหนัก และความสูงมาตรฐานในช่วงอายุเดียวกัน หากน้ำหนักมากกว่าร้อยละ 20 จะถือว่าเป็นโรคอ้วน การวินิจฉัยโรคอ้วนในเด็ก การวิ... Read More...

เด็กคลอดก่อนกำหนด วิธีการให้นมที่ถูกต้อง

ทารกคลอดก่อนกำหนด คือ ทารกที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัมอายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ มีระยะเวลาในการเจริญเติบโตน้อยในครรภ์ทำให้เกิดความไม่สมบูรณของอวัยวะต่าง ๆ ทั้งความไม่สมบูรณ์ในหน้าที่ของร่างกาย และระบบป... Read More...

อาหารเพิ่มน้ำนม วิธีแก้ปัญหาระหว่างให้นม ท่าให้นมลูกที่ถูกต้อง

ท่าสำหรับให้นมลูก 1. ท่าลูกนอนขวางบนตัก ท่านี้เป็นท่าขณะนั่ง จะต้องจับตัวลูกหันตะแคงเข้าหาตัวมารดา และวางบนตักโดยมีหมอนรองรับ เพื่อให้ลูกสามารถอมหัวนมได้ลึก และจมูกไม่กดกับเต้านมจัดให้ท้องลูกชิดกับท้องมารดา แ... Read More...