Breaking
วันที่ วัน วัน หยุด
1 มกราคม วันอังคาร วันขึ้นปีใหม่
5 กุมภาพันธ์ วันอังคาร วันตรุษจีน 
19 กุมภาพันธ์ วันอังคาร วันมาฆบูชา
6 เมษายน วันเสาร์ วันจักรี
8 เมษายน วันจันทร์ วันหยุดชดเชยวันจักรี
13 เมษายน – 16 เมษายน วันเสาร์ – วันอังคาร วันสงกรานต์
1 พฤษภาคม วันพุธ วันแรงงาน 
6 พฤษภาคม วันจันทร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย
13 พฤษภาคม วันจันทร์ วันพืชมงคล
18 พฤษภาคม วันเสาร์ วันวิสาขบูชา
20 พฤษภาคม วันจันทร์ วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
16 กรกฎาคม วันอังคาร วันอาสาฬหบูชา
17 กรกฎาคม วันพุธ วันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม วันอาทิตย์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
29 กรกฎาคม วันจันทร์ วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10
12 สิงหาคม วันจันทร์ วันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม วันอาทิตย์ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
14 ตุลาคม วันจันทร์ วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคม วันพุธ วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม วันพฤหัสบดี วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธันวาคม วันอังคาร วันรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคม วันพุธ คริสต์มาส 
31 ธันวาคม วันอังคาร วันส่งท้ายปีเก่า